12682 Kawada (1982 VC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1982 bởi H. KosaiK. HurukawaTrạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

Kawada
Khám phá
Khám phá bởiH. KosaiK. Hurukawa
Nơi khám pháTrạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày phát hiện14 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định12682
1982 VC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8946056
Viễn điểm quỹ đạo3.3129342
Độ lệch tâm0.2723606
Chu kỳ quỹ đạo1534.6252377
Độ bất thường trung bình73.85531
Độ nghiêng quỹ đạo5.90522
Kinh độ của điểm nút lên75.64829
Acgumen của cận điểm260.82031
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi