12729 Berger (1991 RL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. BorngenL. D. SchmadelTautenburg.

Berger
Khám phá
Khám phá bởiF. BorngenL. D. Schmadel
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện13 tháng 9 năm 1991
Tên định danh
12729
1991 RL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2940061
Viễn điểm quỹ đạo2.5142361
Độ lệch tâm0.0458026
1361.5479863
214.33296
Độ nghiêng quỹ đạo11.53996
214.03403
117.76839
Đặc trưng vật lý
13.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi