1274 Delportia

tiểu hành tinh

1274 Delportia (1932 WC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1932 bởi Delporte, E.Uccle.

Delportia
Khám phá
Khám phá bởiDelporte, E.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện28 tháng 11 năm 1932
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1274
Đặt tên theo
Eugène Delporte
1932 WC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9748193
Viễn điểm quỹ đạo2.4829231
Độ lệch tâm0.1139823
1215.4186388
106.58774
Độ nghiêng quỹ đạo4.39916
327.26009
244.35461
Đặc trưng vật lý
11.82

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi