12790 Cernan (1995 UT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1995 bởi Eugene Andrew Cernan(sinh năm 1934) là một nhà du hành vũ trụ người Mỹ và ông chỉ huy con tàu Apollo 17 trong chương trình thám hiểm năm 1972

Cernan
Khám phá
Khám phá bởiđài thiên văn Klet
Nơi khám pháđài thiên văn Klet
Ngày khám phá24 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định12790
Đặt tên theo
Eugene Cernan
1995 UT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2003207
Viễn điểm quỹ đạo2.5918977
Độ lệch tâm0.0817110
Chu kỳ quỹ đạo1354.7474245
Độ bất thường trung bình283.17488
Độ nghiêng quỹ đạo4.34269
Kinh độ của điểm nút lên100.10822
Acgumen của cận điểm139.58654
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)15.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi