1283 Komsomolia

tiểu hành tinh

1283 Komsomolia (1925 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1925 bởi V. AlbitzkijSimeis.

Komsomolia
Khám phá
Khám phá bởiV. Albitzkij
Nơi khám pháSimeis
Ngày khám phá25 tháng 9 năm 1925
Tên chỉ định
Tên chỉ định1283
Đặt tên theo
Komsomol
1925 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4857344
Viễn điểm quỹ đạo3.8840914
Độ lệch tâm0.2195283
Chu kỳ quỹ đạo2076.0832613
Độ bất thường trung bình113.84065
Độ nghiêng quỹ đạo8.90580
Kinh độ của điểm nút lên157.83950
Acgumen của cận điểm235.80660
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1856
Cấp sao tuyệt đối (H)10.30

Nó được đặt theo tên Komsomol, Đoàn thanh niên Cộng sản Lenin (CPSU).

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi