1286 Banachiewicza

tiểu hành tinh

1286 Banachiewicza (1933 QH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Sylvain Arend phát hiện vào ngày 25 tháng 8 năm 1933 tại Uccle.

Banachiewicza
Khám phá
Khám phá bởiSylvain Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện25 tháng 8 năm 1933
Tên chỉ định
Tên chỉ định1286
Đặt tên theo
Tadeusz Banachiewicz
1933 QH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7559068
Viễn điểm quỹ đạo3.2918220
Độ lệch tâm0.0886143
Chu kỳ quỹ đạo1920.6219742
Độ bất thường trung bình116.88590
Độ nghiêng quỹ đạo9.73776
Kinh độ của điểm nút lên200.92952
Acgumen của cận điểm103.02153
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)10.88

Nó được đặt theo tên của Tadeusz Banachiewicz là một nhà toán học và nhà thiên văn học Ba Lan.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi