12 Angry Men

trang định hướng Wikimedia

12 Angry Men hoặc Twelve Angry Men là tên một vở kịch. Nó có thể là:

Tham khảoSửa đổi