13003 Dickbeasley

tiểu hành tinh

13003 Dickbeasley (tên chỉ định: 1982 FN) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. BowellAnderson Mesa StationCoconino County, Arizona, ngày 21 tháng 3 năm 1982. Nó được đặt theo tên Richard "Dick" Beasley, an artist và educator ở Northern Arizona UniversityFlagstaff, Arizona.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi