1333 Cevenola

tiểu hành tinh

1333 Cevenola (1934 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1934 bởi Bancilhon, O.Algiers.

Cevenola
Khám phá
Khám phá bởiBancilhon, O.
Nơi khám pháAlgiers
Ngày phát hiện20 tháng 2 năm 1934
Tên định danh
Tên định danh
1333
Đặt tên theo
Cévennes
1934 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.284904267469835
Viễn điểm quỹ đạo2.986778398654409
Độ lệch tâm.1331404364862109
1563.066023127319
186.6546439463176
Độ nghiêng quỹ đạo14.64208589745559
115.1534438157458
335.2834116501861
Đặc trưng vật lý
11.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi