13350 Gmelin

tiểu hành tinh

13350 Gmelin (1998 ST144) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

Gmelin
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày phát hiện20 tháng 9 năm 1998
Tên định danh
13350
Đặt tên theo
Johann Georg Gmelin
1998 ST144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9853033
Viễn điểm quỹ đạo3.4367913
Độ lệch tâm0.0703023
2101.6891801
233.52507
Độ nghiêng quỹ đạo9.19168
200.19532
196.84218
Đặc trưng vật lý
13.0

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa