1341 Edmée

tiểu hành tinh
1341 Edmée
Tên
Tên Edmée
Tên chỉ định 1935 BA
Phát hiện
Người phát hiện E. Delporte
Ngày phát hiện 27 tháng 1 năm 1935
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0757822
Bán trục lớn (a) 2.7427698 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5349167 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9506229 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.54 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.09180°
Kinh độ (Ω) 113.09180°
Acgumen (ω) 141.17069°
Độ bất thường trung bình (M) 280.33503°

1341 Edmée là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1659.1377913 ngày (4.54 năm).[1]

Tiểu hành tinh được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1935.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008.