1345 Potomac

tiểu hành tinh

1345 Potomac (1908 CG) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1908 bởi J. H. MetcalfTaunton.

Potomac
Khám phá
Khám phá bởiJ. H. Metcalf
Nơi khám pháTaunton
Ngày phát hiện4 tháng 2 năm 1908
Tên định danh
Tên định danh
1345
Đặt tên theo
Potomac River
1908 CG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.2581707
Viễn điểm quỹ đạo4.7008479
Độ lệch tâm0.1812632
2899.6309656
256.58042
Độ nghiêng quỹ đạo11.40316
137.51126
332.68588
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0439
9.73

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa