1345 Potomac

tiểu hành tinh

1345 Potomac (1908 CG) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1908 bởi J. H. MetcalfTaunton.

Potomac
Khám phá
Khám phá bởiJ. H. Metcalf
Nơi khám pháTaunton
Ngày phát hiện4 tháng 2 năm 1908
Tên chỉ định
Tên chỉ định1345
Đặt tên theo
Potomac River
1908 CG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.2581707
Viễn điểm quỹ đạo4.7008479
Độ lệch tâm0.1812632
Chu kỳ quỹ đạo2899.6309656
Độ bất thường trung bình256.58042
Độ nghiêng quỹ đạo11.40316
Kinh độ của điểm nút lên137.51126
Acgumen của cận điểm332.68588
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0439
Cấp sao tuyệt đối (H)9.73

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi