13489 Dmitrienko

tiểu hành tinh

13489 Dmitrienko (1982 UO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. KarachkinaĐài vật lý thiên văn Crimean.

Dmitrienko
Khám phá
Khám phá bởiL. G. Karachkina
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định13489
1982 UO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6624154
Viễn điểm quỹ đạo3.3576846
Độ lệch tâm0.1154913
Chu kỳ quỹ đạo1907.4756674
Độ bất thường trung bình19.08897
Độ nghiêng quỹ đạo9.14256
Kinh độ của điểm nút lên238.21755
Acgumen của cận điểm97.87267
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi