1350 Rosselia

tiểu hành tinh

1350 Rosselia (1934 TA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1934 bởi E. DelporteUccle.

Rosselia
Khám phá
Khám phá bởiE. Delporte
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện3 tháng 10 năm 1934
Tên chỉ định
Tên chỉ định1350
Đặt tên theo
Marie-Thérèse Rossel
1934 TA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6078683
Viễn điểm quỹ đạo3.1093389
Độ lệch tâm0.0877125
Chu kỳ quỹ đạo1765.3439157
Độ bất thường trung bình89.64815
Độ nghiêng quỹ đạo2.93730
Kinh độ của điểm nút lên139.66118
Acgumen của cận điểm239.60347
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1579
Cấp sao tuyệt đối (H)10.78

Visible ở http://www.sky-map.org with RA/DEC = 01:18:24.94 +05 08'26.8" (red filter image - Observation Date = 1987-Aug-26 10:18:00)

Visible ở http://www.sky-map.org with RA/DEC = 01:18:31.25 +05 12'39.5" (blue filter image), intersecting a satellite trail.

Liên kết ngoàiSửa đổi