1359 Prieska

tiểu hành tinh

1359 Prieska (1935 OC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1935 bởi C. JacksonJohannesburg (UO).

Prieska
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện22 tháng 7 năm 1935
Tên chỉ định
Tên chỉ định1359
Đặt tên theo
Prieska
1935 OC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9232416
Viễn điểm quỹ đạo3.3169950
Độ lệch tâm0.0630991
Chu kỳ quỹ đạo2013.0520704
Độ bất thường trung bình346.79525
Độ nghiêng quỹ đạo11.10101
Kinh độ của điểm nút lên64.31671
Acgumen của cận điểm340.96312
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0413
Cấp sao tuyệt đối (H)10.50

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi