13642 Ricci

tiểu hành tinh

13642 Ricci (1996 HX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1996 bởi P. G. CombaPrescott.

Ricci
Khám phá
Khám phá bởiP. G. Comba
Nơi khám pháPrescott
Ngày khám phá19 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định13642
1996 HX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5200001
Viễn điểm quỹ đạo3.5196381
Độ lệch tâm0.1655129
Chu kỳ quỹ đạo1916.7691961
Độ bất thường trung bình32.68942
Độ nghiêng quỹ đạo6.20886
Kinh độ của điểm nút lên2.57222
Acgumen của cận điểm315.67859
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi