1381 Danubia

tiểu hành tinh

1381 Danubia (1930 QJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1930 bởi Skvortsov, E.Simeis.

Danubia
Khám phá
Khám phá bởiSkvortsov, E.
Nơi khám pháSimeis
Ngày khám phá20 tháng 8 năm 1930
Tên chỉ định
Tên chỉ định1381
Đặt tên theo
Danube
1930 QJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0374980
Viễn điểm quỹ đạo2.9406038
Độ lệch tâm0.1814157
Chu kỳ quỹ đạo1434.3300360
Độ bất thường trung bình256.23457
Độ nghiêng quỹ đạo4.69309
Kinh độ của điểm nút lên352.02385
Acgumen của cận điểm28.99667
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.29

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi