13994 Tuominen

tiểu hành tinh

13994 Tuominen (1993 FA15) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Tuominen
Tên định danh
13994
1993 FA15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0902768
Viễn điểm quỹ đạo2.7061082
Độ lệch tâm0.1283949
1356.5146617
207.84200
Độ nghiêng quỹ đạo7.72280
50.49243
315.26354
Đặc trưng vật lý
14.0

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa