1427 Ruvuma

tiểu hành tinh

1427 Ruvuma (1937 KB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 5 năm 1937 bởi C. JacksonJohannesburg (UO).

Ruvuma
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện16 tháng 5 năm 1937
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1427
Đặt tên theo
Ruvuma River
1937 KB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1761981
Viễn điểm quỹ đạo3.3290033
Độ lệch tâm0.2094029
1668.0660660
150.55574
Độ nghiêng quỹ đạo9.33630
78.52546
242.22967
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0657
10.70

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi