14309 Defoy

tiểu hành tinh

14309 Defoy (A908 SA) là một Mars-crosser asteroid được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1908, by Johann PalisaViên.

Defoy
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Nơi khám pháViên
Ngày phát hiện22 tháng 9 năm 1908
Tên chỉ định
Tên chỉ định14309
A908 SA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo1.4223211
Viễn điểm quỹ đạo3.7728067
Độ lệch tâm0.4524404
Chu kỳ quỹ đạo1529.1418762
Độ bất thường trung bình60.25421
Độ nghiêng quỹ đạo6.48159
Kinh độ của điểm nút lên175.16855
Acgumen của cận điểm136.37305
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.0

Liên kết ngoàiSửa đổi