14412 Wolflojewski

tiểu hành tinh

14412 Wolflojewski (1991 RU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991 bởi L. D. SchmadelF. BorngenTautenburg.

Wolflojewski
Khám phá
Khám phá bởiL. D. SchmadelF. Borngen
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện9 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
14412
1991 RU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0660967
Viễn điểm quỹ đạo2.4896093
Độ lệch tâm0.0929631
1255.7031158
143.53210
Độ nghiêng quỹ đạo4.47296
254.84516
271.86516
Đặc trưng vật lý
14.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi