1456 Saldanha

tiểu hành tinh

1456 Saldanha (1937 NG) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 7 năm 1937 bởi C. JacksonJohannesburg.

Saldanha
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg
Ngày phát hiện2 tháng 7 năm 1937
Tên chỉ định
1456
Đặt tên theo
Saldanha Bay
1937 NG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5347846
Viễn điểm quỹ đạo3.8934994
Độ lệch tâm0.2113651
2104.7282369
93.08645
Độ nghiêng quỹ đạo10.49621
283.04962
62.73829
Đặc trưng vật lý
0.0395
10.93

Liên kết ngoàiSửa đổi