1464 Armisticia

tiểu hành tinh

1464 Armisticia (1939 VO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1939 bởi George Van BiesbroeckWilliams Bay.

Armisticia
Khám phá
Khám phá bởiGeorge Van Biesbroeck
Nơi khám pháWilliams Bay
Ngày phát hiện11 tháng 11 năm 1939
Tên định danh
Tên định danh
1464
Đặt tên theo
1918 Armistice with Germany
1939 VO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8477412
Viễn điểm quỹ đạo3.1587006
Độ lệch tâm0.0517710
1900.9878906
339.39100
Độ nghiêng quỹ đạo11.55526
87.01865
55.15102
Đặc trưng vật lý
11.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi