146 Lucina

tiểu hành tinh

146 Lucina là một tiểu hành tinh lớn và tối ở vành đai chính. Thành phần cấu tạo của nó là cacbonat. Nó được Alphonse Borrelly phát hiện ngày 8.6.1875 và được đặt theo tên Lucina, nữ thần bảo trợ việc sinh con trong thần thoại La Mã.

146 Lucina
Khám phá[1]
Khám phá bởiAlphonse Borrelly
Ngày phát hiện8 tháng 6 năm 1875
Tên chỉ định
 
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo380.397 Gm (2.543 AU)
Viễn điểm quỹ đạo433.156 Gm (2.895 AU)
Bán trục lớn406.777 Gm (2.719 AU)
Độ lệch tâm0.065
Chu kỳ quỹ đạo1637.739 d (4.48 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 118.04 km/s
Độ bất thường trung bình152.155°
Độ nghiêng quỹ đạo13.074°
Kinh độ của điểm nút lên84.177°
Acgumen của cận điểm143.509°
Đặc trưng vật lý
Kích thước132.2 km
Khối lượng2.4×1018 kg
Mật độ khối lượng thể tích2.0 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt0.0369 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo0.0699 km/s
Chu kỳ tự quay? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực?
Kinh độ hoàng đạo cực?
Suất phản chiếu hình học0.10
Nhiệt độ~169 K
Kiểu phổC
Cấp sao tuyệt đối (H)8.20

Cho tới nay đã có 2 lần Lucina che khuất một ngôi sao được quan sát thấy vào năm 1982 và 1989. Trong lần che khuất thứ nhất, có một vệ tinh nhỏ đường kính 6 km đã được dò tìm ra. Bằng chứng về vệ tinh này lại xuất hiện năm 2003, căn cứ trên các đo đạc thiên văn [3].

Tham khảoSửa đổi