1487 Boda (1938 WC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1938 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

Boda
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá17 tháng 11 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định1487
1938 WC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7889315
Viễn điểm quỹ đạo3.5040367
Độ lệch tâm0.1136356
Chu kỳ quỹ đạo2038.6221497
Độ bất thường trung bình48.97096
Độ nghiêng quỹ đạo2.46935
Kinh độ của điểm nút lên97.19272
Acgumen của cận điểm108.87303
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1195
Cấp sao tuyệt đối (H)10.60

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi