1499 Pori (1938 UF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1938 bởi Y. VäisäläTurku, và được đặt tên sau tên thành phố thuộc Pori, Phần Lan.

Pori
Khám phá
Khám phá bởiY. Väisälä
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá16 tháng 10 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định1499
Đặt tên theo
Pori
1938 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1761169
Viễn điểm quỹ đạo3.1628733
Độ lệch tâm0.1848208
Chu kỳ quỹ đạo1593.0966520
Độ bất thường trung bình34.30953
Độ nghiêng quỹ đạo12.20542
Kinh độ của điểm nút lên239.88986
Acgumen của cận điểm73.47937
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi