1502 Arenda

tiểu hành tinh

1502 Arenda (1938 WB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1938 bởi Karl Wilhelm ReinmuthHeidelberg.

Arenda
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá17 tháng 11 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định1502
Đặt tên theo
Sylvain Julien Victor Arend
1938 WB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4886506
Viễn điểm quỹ đạo2.9737464
Độ lệch tâm0.0888064
Chu kỳ quỹ đạo1648.6494470
Độ bất thường trung bình98.92415
Độ nghiêng quỹ đạo4.07994
Kinh độ của điểm nút lên204.68263
Acgumen của cận điểm271.79496
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0367
Cấp sao tuyệt đối (H)11.60

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi