1506 Xosa

tiểu hành tinh

1506 Xosa (1939 JC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1939 bởi C. JacksonJohannesburg (UO).

Xosa
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện15 tháng 5 năm 1939
Tên định danh
1506
Đặt tên theo
Xhosa
1939 JC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9050698
Viễn điểm quỹ đạo3.2418090
Độ lệch tâm0.2597184
1507.8888977
245.50323
Độ nghiêng quỹ đạo12.53545
234.65415
45.57990
Đặc trưng vật lý
11.7

Liên kết ngoàiSửa đổi