1507 Vaasa

tiểu hành tinh

1507 Vaasa (1939 RD) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được Liisi Oterma phát hiện tại Turku ngày 12.9.1939

Vaasa
Khám phá
Khám phá bởiLiisi Oterma
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện12/9/1939
Tên định danh
1507
1939 RD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14/5/2008
Cận điểm quỹ đạohelion 1,7611522
Viễn điểm quỹ đạohelion 2,9022190
Độ lệch tâm0,2446871
1.300,4792302
112,86389
Độ nghiêng quỹ đạo9,24198
293,01490
50,00296
Đặc trưng vật lý
12,9

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi