1512 Oulu

tiểu hành tinh

1512 Oulu (1939 FE) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1939 bởi H. AlikoskiTurku.

Oulu
Khám phá
Khám phá bởiH. Alikoski
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện18 tháng 3 năm 1939
Tên định danh
Tên định danh
1512
Đặt tên theo
Oulu
1939 FE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.3471623
Viễn điểm quỹ đạo4.5538639
Độ lệch tâm0.1527272
2867.9968595
264.91155
Độ nghiêng quỹ đạo6.49435
10.29273
240.28105
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0366
9.62

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa