1521 Seinäjoki

tiểu hành tinh

1521 Seinäjoki là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1755.3497820 ngày (4.81 năm).[1]

Nó được phát hiện 22 tháng 10 năm 1938.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008.