1524 Joensuu

tiểu hành tinh

1524 Joensuu (1939 SB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Joensuu
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện18 tháng 9 năm 1939
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1524
Đặt tên theo
Joensuu
1939 SB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7327106
Viễn điểm quỹ đạo3.4848572
Độ lệch tâm0.1209712
2002.0928544
195.24984
Độ nghiêng quỹ đạo12.70466
347.82291
4.92596
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0462
10.80

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi