1527 Malmquista

tiểu hành tinh

1527 Malmquista (1939 UG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn Thụy Điển Gunnar Malmquist.

Malmquista
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện18 tháng 10 năm 1939
Tên định danh
Tên định danh
1527
Đặt tên theo
Gunnar Malmquist
1939 UG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7860385
Viễn điểm quỹ đạo2.6680539
Độ lệch tâm0.1980236
1213.9261200
276.08809
Độ nghiêng quỹ đạo5.19473
16.27937
304.29289
Đặc trưng vật lý
12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi