1533 Saimaa

tiểu hành tinh

1533 Saimaa (1939 BD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Saimaa
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện19 tháng 1 năm 1939
Tên định danh
1533
Đặt tên theo
Saimaa
1939 BD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9106272
Viễn điểm quỹ đạo3.1147756
Độ lệch tâm0.0338813
1909.9964066
76.63625
Độ nghiêng quỹ đạo10.69086
156.86668
0.06622
Đặc trưng vật lý
0.1216
10.82

Liên kết ngoàiSửa đổi