1538 Detre

tiểu hành tinh

1538 Detre (1940 RF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1940 bởi György KulinBudapest.

Detre
Khám phá
Khám phá bởiG. Kulin
Nơi khám pháBudapest
Ngày phát hiện8 tháng 9 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1538
1940 RF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8465962
Viễn điểm quỹ đạo2.8769776
Độ lệch tâm0.2181360
1325.7434521
222.93548
Độ nghiêng quỹ đạo9.43564
343.33783
13.63353
Đặc trưng vật lý
14.1

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa