1570 Brunonia

tiểu hành tinh

1570 Brunonia (1948 TX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1948 bởi Sylvain Julien Victor ArendĐài thiên văn Hoàng gia BỉUccle, Bỉ. Năm 1954, Sylvain đặt tên tiểu hành tinh theo tên Đại học Brown.

Brunonia
Khám phá
Khám phá bởiSylvain Julien Victor Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện9 tháng 10 năm 1948
Tên định danh
1570
1948 TX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6730269
Viễn điểm quỹ đạo3.0117849
Độ lệch tâm0.0595900
1750.3608174
121.38472
Độ nghiêng quỹ đạo1.66060
190.19928
225.88924
Đặc trưng vật lý
12.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi