1576 Fabiola

tiểu hành tinh

1576 Fabiola (1948 SA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1948 bởi Arend, S.Uccle.

Fabiola
Khám phá
Khám phá bởiArend, S.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện30 tháng 9 năm 1948
Tên định danh
1576
Đặt tên theo
Queen Fabiola
1948 SA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6180378
Viễn điểm quỹ đạo3.6845124
Độ lệch tâm0.1692132
2043.2800775
251.88009
Độ nghiêng quỹ đạo0.94488
166.80320
241.99482
Đặc trưng vật lý
0.0913
11.04

Liên kết ngoàiSửa đổi