1578 Kirkwood

tiểu hành tinh
1578 Kirkwood
Orbital characteristics *[1]
Orbit type Vành đai chính (Hilda)
Bán trục lớn 3.928 AU
Perihelion distance 2.989 AU
Aphelion distance 4.867 AU
Chu kỳ quỹ đạo 7.79 năm
Độ nghiêng quỹ đạo 0.8°
Eccentricity 0.239
Physical characteristics *[2]
Diameter 52.38 km
Abs. magnitude 10.26
Albedo 0.051
History [3]
Tên chỉ định 1951 AT
Alt. Tên chỉ định 1944 DF; 1949 TF; 1952 FK
Người phát hiện Indiana University, 1951

1578 Kirkwood, also known as 1944 DF, 1949 TF, 1951 AT and 1952 FK, là một tiểu hành tinh vành đai chính được khám phá 10 tháng 1 năm 1951 ở đài thiên văn liên kết Goethe gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi