1585 Union

tiểu hành tinh

1585 Union (1947 RG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1947 bởi E. L. JohnsonJohannesburg (UO).

Union
Khám phá
Khám phá bởiE. L. Johnson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện7 tháng 9 năm 1947
Tên định danh
Tên định danh
1585
1947 RG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0298129
Viễn điểm quỹ đạo3.8320867
Độ lệch tâm0.3074556
1832.7828027
355.68143
Độ nghiêng quỹ đạo26.16824
150.14968
264.71524
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0378
10.66

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi