1588 Descamisada

tiểu hành tinh

1588 Descamisada (1951 MH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 6 năm 1951 bởi Miguel Itzigsohn.[1]La Plata Astronomical ObservatoryLa Plata, Argentina.

Descamisada
Khám phá
Khám phá bởiMiguel Itzigsohn
Nơi khám pháObservatorio Astronómico de La Plata
Ngày khám phá27 tháng 6 năm 1951
Tên chỉ định
Tên chỉ định1588
Đặt tên theo
Eva Perón
1951 MH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8157384
Viễn điểm quỹ đạo3.2412048
Độ lệch tâm0.0702444
Chu kỳ quỹ đạo1925.0130420
Độ bất thường trung bình222.17802
Độ nghiêng quỹ đạo11.26707
Kinh độ của điểm nút lên98.82261
Acgumen của cận điểm228.52242
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.1

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Yeomans, Donald K. (29 tháng 8 năm 2003). “JPL Small-Body Database Browser: 1588 Descamisada”. NASA. Truy cập 12 tháng 1 năm 2011.