1591 Baize

tiểu hành tinh

1591 Baize (1951 KA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1951 bởi Arend, S.Uccle.

Baize
Khám phá
Khám phá bởiArend, S.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện31 tháng 5 năm 1951
Tên chỉ định
1591
Đặt tên theo
Paul Baize
1951 KA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9733265
Viễn điểm quỹ đạo2.8114713
Độ lệch tâm0.1751683
1351.6019863
138.63150
Độ nghiêng quỹ đạo24.78781
90.65593
162.90290
Đặc trưng vật lý
0.1056
11.7

Liên kết ngoàiSửa đổi