1592 Mathieu

tiểu hành tinh

1592 Mathieu (1951 LA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1951 bởi S. ArendUccle.

Mathieu
Khám phá
Khám phá bởiS. Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện1 tháng 6 năm 1951
Tên chỉ định
1592
1951 LA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9316373
Viễn điểm quỹ đạo3.6061057
Độ lệch tâm0.3023738
1682.8780019
119.34359
Độ nghiêng quỹ đạo13.48042
106.38550
176.26023
Đặc trưng vật lý
0.2232
11.60

Liên kết ngoàiSửa đổi