1593 Fagnes

tiểu hành tinh

1593 Fagnes (1951 LB) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1951 bởi Sylvain Julien Victor ArendUccle, Brussels, Bỉ.

Fagnes
Khám phá
Khám phá bởiArend, S.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện1 tháng 6 năm 1951
Tên chỉ định
1593
Đặt tên theo
Fagne
1951 LB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.5996533
Viễn điểm quỹ đạo2.8500355
Độ lệch tâm0.2810044
1212.1263137
24.79797
Độ nghiêng quỹ đạo9.97707
120.13520
185.21850
Đặc trưng vật lý
13.2

Liên kết ngoàiSửa đổi