1595 Tanga

tiểu hành tinh

1595 Tanga (1930 ME) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1930 bởi C. JacksonH. E. WoodJohannesburg.

Tanga
Khám phá
Khám phá bởiC. JacksonH. E. Wood
Nơi khám pháJohannesburg
Ngày phát hiện19 tháng 6 năm 1930
Tên định danh
1595
Đặt tên theo
Tanga
1930 ME
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3479456
Viễn điểm quỹ đạo2.9404792
Độ lệch tâm0.1120435
1570.5180262
18.63080
Độ nghiêng quỹ đạo4.16498
112.24099
188.59428
Đặc trưng vật lý
0.0557
12.02

Liên kết ngoàiSửa đổi