1596 Itzigsohn

tiểu hành tinh

1596 Itzigsohn (1951 EV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1951 bởi M. ItzigsohnLa Plata.

Itzigsohn
Khám phá
Khám phá bởiM. Itzigsohn
Nơi khám pháLa Plata
Ngày phát hiện8 tháng 3 năm 1951
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1596
Đặt tên theo
Miguel Itzigsohn
1951 EV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5223551
Viễn điểm quỹ đạo3.2587181
Độ lệch tâm0.1273748
1795.0069190
340.54198
Độ nghiêng quỹ đạo13.28808
249.22401
161.09904
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0496
10.40

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi