Mở trình đơn chính

1613 Smiley (1950 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1950 bởi S. ArendUccle.

Smiley

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởiS. Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày khám phá16 tháng 9 năm 1950
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh1613
Tên thay thế1950 SD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0273033
Viễn điểm quỹ đạo3.4545825
Độ lệch tâm0.2603628
Chu kỳ quỹ đạo1657.4803886
Độ bất thường trung bình207.96904
Độ nghiêng quỹ đạo7.96964
Kinh độ của điểm nút lên320.89870
Acgumen của cận điểm126.44574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học0.0883
Cấp sao tuyệt đối (H)11.63

Liên kết ngoàiSửa đổi