1617 Alschmitt

tiểu hành tinh

1617 Alschmitt (1952 FB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1952 bởi Louis BoyerAlgiers.

Alschmitt
Khám phá
Khám phá bởiBoyer, L.
Nơi khám pháAlgiers
Ngày phát hiện20 tháng 3 năm 1952
Tên định danh
1617
Đặt tên theo
Alfred Schmitt
1952 FB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7692027
Viễn điểm quỹ đạo3.6217345
Độ lệch tâm0.1333970
2086.4128449
300.77296
Độ nghiêng quỹ đạo13.25525
155.20854
24.86851
Đặc trưng vật lý
10.4

Liên kết ngoàiSửa đổi