1622 Chacornac

tiểu hành tinh

1622 Chacornac (1952 EA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1952 bởi Alfred SchmittUccle.

Chacornac
Khám phá
Khám phá bởiSchmitt, A.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện15 tháng 3 năm 1952
Tên định danh
1622
Đặt tên theo
Jean Chacornac
1952 EA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8705434
Viễn điểm quỹ đạo2.5991098
Độ lệch tâm0.1630029
1220.2931497
223.00952
Độ nghiêng quỹ đạo6.45864
4.42943
256.61418
Đặc trưng vật lý
12.2

Liên kết ngoàiSửa đổi