1625 The NORC

tiểu hành tinh

1625 The NORC (1953 RB) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1953 bởi S. ArendUccle. Nó được đặt theo tên IBM Naval Ordnance Research Calculator.

The NORC
Khám phá
Khám phá bởiS. Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày khám phá1 tháng 9 năm 1953
Tên chỉ định
Tên chỉ định1625
Đặt tên theo
IBM NORC
1953 RB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4904609
Viễn điểm quỹ đạo3.9106719
Độ lệch tâm0.2218687
Chu kỳ quỹ đạo2091.4076434
Độ bất thường trung bình284.37710
Độ nghiêng quỹ đạo15.56032
Kinh độ của điểm nút lên322.12487
Acgumen của cận điểm282.88171
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)10.34

Liên kết ngoàiSửa đổi