1630 Milet

tiểu hành tinh

1630 Milet (1952 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1952 bởi L. BoyerAlgiers.

Milet
Khám phá
Khám phá bởiL. Boyer
Nơi khám pháAlgiers
Ngày phát hiện28 tháng 2 năm 1952
Tên định danh
Tên định danh
1630
1952 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5189909
Viễn điểm quỹ đạo3.5378701
Độ lệch tâm0.1682190
1924.9738244
226.48023
Độ nghiêng quỹ đạo4.53799
54.54244
96.43626
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1459
11.20

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi